ZONDER OUDERS 

home contactwie zijn wij ervaringen van anderenboekenadressenlinks

Boeken in het Nederlands
Boeken in het Engels
Boekenweek 2003 met als thema "De dood"
 

Nederlands

Een Verlies Voor Altijd - Maxine Harris

Helder en ontroerend! Een uiterst zinvol boek over ouder verlies op jeugdige leeftijd.Het verlies van een vader of moeder op jeugdige leeftijd is een ingrijpende gebeurtenis die onwisbare sporen achterlaat. Het veroorzaakt een diepe leegte in het bestaan. Maxine Harris interviewde meer dan zestig volwassenen die op jonge leeftijd een van hun ouders verloren. Het resultaat is een heldere uiteenzetting over de gevolgen van de dood van een ouder op iemands persoonlijkheid en functioneren.
 
 

  Zonder Moeder - Hope Edelman

Hope Edelman deelt haar eigen pijnlijke verhaal en de verhalen van veel andere vrouwen die, als kind of volwassene, hun moeder hebben verloren. Zij legt uit hoe je door verschillende fasen van verdriet, rouw en aanpassing gaat en gaat in op de bijkomende effecten, zoals het kind-meisje dat de taak van haar moeder in het huishouden op zich neemt en voor haar vader een surrogaat vrouw wordt.
 
 

Verlaat Verdriet, bij mensen die als kind een ouder hebben verloren - Mieke Ankersmid

Dit boek biedt herkenning en erkenning voor mensen die op jonge leeftijd één of beide ouders verloren zijn door overlijden, maar biedt ook perspectieven om alsnog aan deze problematiek te werken. Het kan ook hulpverleners inzicht geven in deze problematiek. Uitgave in samenwerking met het Netwerk Verlaat Verdriet, geschreven door één van de oprichtsters van het netwerk.
Verlaat Verdriet kan besteld worden via de website www.verlaatverdriet.nl
 
 

Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk - Als je vader of moeder is doodgegaan - Ineke van Essen

Dertig kinderen vertellen over wat zij meemaakten en hoe hun leven verder ging na de dood van hun vader of moeder. Over verdriet en geluk, over akelige gedachten en fijne herinneringen, over houden van en missen. En over je rot voelen en wat dan helpt. Schitterend geïllustreerd.
 
 

Wie ben ik zonder jou ? Jong zijn en verder leven na een verlies -
Riet Fiddelaers-Jaspers

Speciaal voor jongeren geschreven die iemand verliezen door de dood die erg belangrijk (voor hen) is. Het gaat in op de gevoelens die je kunt hebben bij het rouwen, zoals verdriet, boosheid, angst, spijt, schuld, verwarring, opluchting en geluk.
Doordat dit boekje geschreven is voor jongeren wordt er veel aandacht besteed aan de gevoelens van een puber.

 

Nestgeuren- Piet Weisfeld

Over de betekenis van de ouder-kind relatie in een mensenleven. "Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kind relatie doet zich ons hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Nestgeuren is thuiskomen bij jezelf. Dit boek vertelt hoe ouders en kinderen op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Alle belangrijke thema's in de ouder-kind relatie komen hierbij aan bod.
 
 

Ieder verlies kent zijn eigen verdriet - Mary Biezeman-Roest

Dit derde boek van Mary Biezeman-Roest gaat over verlies en rouw. Niet alleen na het overlijden van een mens die veel voor je betekende, maar ook na een scheiding, door ziekte, de dood van een huisdier of soms 'gewoon' maar doordat je gaat verhuizen. Niet iedere vorm van rouw hoeft even zwaar te zijn of even lang te duren - ieder mens verwerkt een verlies op een andere manier. Ze beschrijft heel verhelderend dat ieder verlies zijn eigen verdriet kent: het soort verdriet, de mate van verdriet verschillen immers ook. Dit boek is zowel nuchter als poëtisch: nuchter omdat de auteur vanuit haar praktijk als hulpverlener de zaken niet triest of ingewikkelder maakt dan ze al zijn; poëtisch omdat ze met een verrassent inlevingsvermogen beschrijft wat mensen kunnen voelen en hoe dat gevoel na een verlies soms weg is en aan ineens weer intens aanwezig blijkt te zijn. Het boek biedt vooral troost: wie denkt alleen te staan in zijn of haar verdriet kan steun vinden; wie twijfelt of onzeker is, kan via dit boek wellicht een weg vinden om uit het verdriet te komen.
 
 
 

 Verlies en Rouw - Trudy van Gils

Over het ondersteunen van mensen tijdens het rouwen, dat is het verwerken van een ingrijpend verlies. Eerst wordt ingegaan op wat rouw is in onze samenleving; op de onherroepelijkheid van de dood, bij het belang van stil durven staan bij de eigen gevoelens. Daarna op de ondersteuning van rouwenden. De auteur (1954) was vijftien jaar lang begeleidster van stervenden en rouwende mensen en is nu HBO-docent en supervisor. Een praktijkgericht en zeer helder boek waarin rouwbegeleiding inzichtelijk wordt gemaakt en het belang daarbij van goede invoelendheid (empathie) bij de ondersteuner. In eerste instantie bedoeld voor HBO-studenten, maar beslist ook - door de toegankelijke taal - geschikt voor heel veel anderen die zich willen verdiepen in het wezen van rouw en iets willen betekenen voor een medemens in rouw .
 
 

Vreugde in plaats van verdriet - Larcombe, J. Rees


 

          Gedachten bij de verwerking van verlies
 
 
 
 
 

De Kleine Vlinder - Kees Baardewijk

De vijftigjarige Annemarie schrijft een fictieve brief aan Elsje die als kind omkwam in het verkeer.Toen dat gebeurde waren beide dertien jaar oud. Annemarie heeft al die jaren getreurd om de dood van haar vriendin netje aan wie zij geen enkele tastbare herinnering mocht bewaren. Door een belangrijke ontmoeting komt er een wending in haar leven.

Zie ook: www.relicard.com
 
 
 

Mijn Herinneringsboek
 

Dit is een boek van troost. Een bijzonder geschenk voor iemand die je liefhebt. Een boek dat uitnodigt om, met of zonder woorden, te raken aan de kostbare parel van het verdriet, om dan weer de hartenklop van de vreugde te voelen. Dit is een boek om te koesteren, te bewaren voor later.’ Zo omschrijft de auteur dit invulboek. Het biedt iemand de kans om zijn gevoelens te verwoorden en op te schrijven, om mooie herinneringen op te halen en een plaatsje te geven. Er is veel ruimte in het boek om te noteren, te tekenen of foto’s in te kleven.
Met dit boek als leidraad kan je proberen om je gevoelens op een rijtje te zetten. De nadruk ligt op het rouwproces, afscheid nemen van een geliefd iemand. In het begin van het boek gaat het vooral over jezelf, je gevoelens en je zelfbeeld. Langzaam verschuift de klemtoon naar verdriet en rouw.

Dit mooi uitgewerkte invulboek biedt wel een nadeel: je vindt het zonde om in te schrijven. Er staan ook zoveel vragen in dat het soms beter lijkt om er eens over te praten met enkele mensen. Dit boek kan je helpen om de juiste vragen te stellen of het gesprek op gang te brengen. vooral praten kan immers een hele steun zijn bij een rouwverwerkingsproces.
De auteur is niet aan haar proefstuk toe: ze is een veelgevraagd en gewaardeerd spreekster over rouwen en verlies, en over hoe je kunt omgaan met verdriet. Zij zet je op de juiste weg om verder te kunnen met je leven. Daardoor is dit boek niet alleen voor kinderen een grote hulp, ook volwassenen kunnen er veel steun in vinden.

 

Kijk voor meer boeken ook even bij Annette

terug
Home

Engels
 

    In het Engels is er nog veel meer verkrijgbaar. De onderstaande boeken zijn allemaal via Amazon.com te bestellen:

* Letters from Motherless Daughters: Words of courage, grief and healing - Hope Edelman
* A Mother Loss Workbook: Healing exercises for daughters - Diane Hambrook
* How to Survive the Loss of a Parent: A guide for adults- Lois F. Akner
* When Parents Die: A guide for adults - Edward Myers
* Finding your Way after Your Parent Dies - Richard B. Gilbert
* How to go on living when someone you love dies - Therese A. PH.D. Rando
* Losing a Parent: A personal guide to coping with that special grief that comes with losing a parent - Fiona Marshall
* Losing a Parent: Passage to a new way of living - Alexandra Kennedy
 
 

terug
Home
 
 

Adressen en Links
 

Verlaat VerdrietAchter de Regenboog, In de wolkenLandelijk psychotraumacentrum voor kinderen  Doodgewoon, Landelijke Stichting, Rouwbegeleiding, Stichting Uitvaart op het Internet, Sonja Nijon, Verdriet En Rouw, Startkabel.nl dood, 'Hier ligt een schat begraven', Stichting kind en rouw, www.broertjezusje.com, Humanitas Doen en Laten  Verwerk  Meer links 
 
 "Verlaat Verdriet"  is een netwerk voor mensen die op een leeftijd jonger dan 20 jaar een of beide ouders hebben verloren. In het netwerk worden workshops en themadagen aangeboden. Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van regionale steungroepen en wordt er 2 x per jaar een nieuwsbrief uitgegeven.
www.verlaatverdriet.nl

 
 


De Stichting "Achter de Regenboog"  is een goed initiatief voor kinderen en jongeren van 6 -18 jaar die vader, moeder, broertje of zusje hebben verloren. Zij organiseren o.m. weekenden waarin ervaringen uitgewisseld kunnen worden en publiceren boeken die speciaal op kinderen gericht zijn. telefoon 030 - 2334141 (maandag t/m vrijdag 9:00 - 12:00 uur)
www.achterderegenboog.nl
 
 Op www.in-de-wolken.nl vind je een heel scala boeken en brochures speciaal voor kinderen en jongeren die hun ouder(s) verloren hebben.
 
 

 

Landelijk psychotraumacentrum voor kinderen
9 december 2003 – Jaarlijks worden in Nederland talloze kinderen en jongeren geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen die de veiligheid van hun bestaan ondermijnen. Het Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht wil deze kinderen en jongeren betere hulp bieden. Dit Psychotraumacentrum is het eerste in Nederland dat structurele opvang biedt aan kinderen met een traumatische ervaring. Vrijdag 12 december wordt het officieel geopend met een symposium.
Bij een schokkende gebeurtenis denken we aan een verkeersongeval, verbranding, bijna-verdrinking, aanranding, verkrachting, overlijden van ouder(s), maar ook het getuige zijn van ernstig geweld, vaak in de thuissituatie. De traumatische ervaring van machteloosheid bij zulke confrontaties kan tot intense emotionele reacties leiden bij het kind. Als dit niet goed wordt opgevangen en behandeld, kan dit uitmonden in een posttraumatische stressstoornis. 

Snel reageren op hulpvragen
Met goede en snelle hulpverlening en traumamanagement wil het nieuwe centrum het ontstaan van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen en jongeren voorkomen. Volgens Tom van der Schoot, klinisch psycholoog/psychotherapeut en coördinator van het centrum, speelt het psychotraumacentrum een belangrijke rol bij de directe en indirecte hulp aan kinderen, jongeren en familie. “Door de inbedding in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met een multi-disciplinair team van psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en kinderartsen, kan het centrum snel en doeltreffend op hulpvragen reageren. Opvang binnen 24 uur is cruciaal, gevolgd door een juiste diagnose en advies over begeleiding en behandeling. Om een onnodige reeks van doorverwijzingen te voorkomen coördineren wij desgewenst de hierbij aansluitende zorgactiviteiten van bijvoorbeeld Politie, Bureau Jeugdzorg, artsen en huisartsen.” 

 

Multidisciplinaire aanpak
Het centrum wil wetenschappelijke kennis en professionele vaardigheden over psychische en sociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen bundelen, verdiepen en uitdragen. In het Psychotraumacentrum werkt een multi-disciplinair team, dat bestaat uit een klinisch psycholoog/psychotherapeut, tevens coördinator van het centrum, psychologen, maatschappelijk werkers, spel- en gedragstherapeuten, een kinderarts en een kinderpsychiater. Naast de individuele opvang van getraumatiseerde kinderen adviseert het centrum de GG&GD, politie en scholen bij de opvang van grotere groepen kinderen. Het centrum wordt financieel ondersteund door het ,Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting Nuts Ohra en de Stichting kind en rouw

UMC Utrecht
 
 

 

Doodgewoon informeert en amuseert over zaken rond de dood.

Doodgewoon begon in mei 1994 als kwartaaltijdschrift op papier. Het was zeven jaar lang het enige publiekstijdschrift over de dood waar ook ter wereld.
Doodgewoon was een (kunst)historisch, antropologisch en filosofisch tijdschrift in één. Maar ook journalistiek, actueel en bij tijd en wijle literair en poëtisch. In 29 nummers werd aandacht besteed aan de meeste diverse onderwerpen. Van de uitvaartvernieuwing in Nederland tot aan een bijzondere vorm van lijkbezorging in Tibet door middel van aasgieren. Interviews met bekende persoonlijkheden: Antoine Bodar, Jos Brink, Theodor Holman en Prof. A.J. Dunning. Bijdragen van bekende persoonlijkheden: Kamagurka, Karin Spaink, Ronald Giphart, Bert Keizer en vele anderen. Verslagen van uitvaarten: van de sobere sociale dienst-uitvaart tot aan de extravagante uitvaart van kunstenaar Peter Giele. De geschiedenis van de smartlap, de geschiedenis van het requiem, de geschiedenis van het cremeren. De praktijk van het balsemen in Amerika en de werkwijze van patholoog-anatomen in Nederland. Kortom: een veelzijdig tijdschrift.

In de loop van de zeven jaar dat Doodgewoon als regulier tijdschrift heeft bestaan is er veel veranderd. De dood krijgt veel meer aandacht. Was Doodgewoon zeven jaar geleden een van de weinige bladen waarin het funeraire verhaal onderdak vond, nu zijn er nog maar weinig periodieken, kranten en weekbladen te vinden die schrijven en publiceren over de dood schuwen. Doodgewoon heeft haar dienst bewezen. In die zeven jaar is internet uitgegroeid tot een belangrijk medium dat vooral gebruikt wordt als informatiebron. Een goed digitaal tijdschrift over de dood was er nog niet, dus… is Doodgewoon overgestapt van papier naar internet. De meeste papieren nummers van Doodgewoon zijn nog verkrijgbaar.
www.dood.nl
 
 


De pagina Verdriet en Rouw is in mei 2002 reeds opgericht als taak voor het vak onderwijskunde. Wij zijn studenten die in het 2e academiejaar zitten van de lerarenopleiding groep 1 in de Hogeschool Antwerpen. Ondertussen zijn we met ons allen vol trots en moed aan ons derde en laatste academiejaar begonnen. Dit is een informatieve pagina m.n. voor het onderwijs, maar ook met veel links en tips die voor iedereen goed bruikbaar zijn.
 
 


Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Postbus 13189, 3507 LD Utrecht
Bekkerstraat 120, 3572 SL Utrecht
Informatie/advieslijn: 030-276 15 00 (09:00-13:00 uur)
Zakelijk: 030-276 15 15
Fax: 030-276 29 76
www.verliesverwerken.nl
 
 


De"Stichting Uitvaart op het Internet" verzorgt een uitgebreide pagina op het internet en probeert daarmee tegemoet te komen aan een toenemende vraag naar informatie over rouw en allerlei aspecten die daarmee te maken hebben.
www.rouw.nl
 
 


Directeur van Projectbureau Contro Corrente Sonja Nijon   is gespecialiseerd in projecten met kinderen. Zij werkte van 1989 tot 1998 als landelijk voorlichter pleegzorg bij de Federatie Pleegzorg en heeft vanuit haar functie veel te maken gehad met de directe problematiek van het pleegkind in al haar aspecten. In februari/maart 2000 startte zij een zeer controversieel project om via een TV programma, bij Endemol nota bene omdat zij als enige dit project aandurfden, rondom kinderen die een pleeggezin nodig hebben.
 
 'Hier ligt een schat begraven' is een (zeer aanbevelenswaardig!-Michèle) project gericht op leerkrachten, begeleiders en ouders. De indrukwekkende video laat het verhaal zien van een leerkracht, ouder en school die drie zusjes ondersteunen in het verlies van hun vader. Voor informatie en bestellingen sza.dude@planet.nl
 
 


De stichting kind en rouw trekt zich het lot aan van kinderen die in een rouwproces zijn gekomen. U kunt telefonisch of per email contact met ons opnemen of documentatie of een film bestellen. Wij zijn er in het belang van het kind.
Contact met de stichting opnemen kan zowel telefonisch, per fax of per email. Telefonisch contact kan uitsluitend op werkdagen tussen 16 en 18 uur. Alle gegevens over de stichting vind u op de contact pagina. Stichting kind en rouw
 
 

 

Web links over rouwverwerking
Op internet is veel informatie te vinden met betrekking tot rouw en rouwverwerking. Op deze pagina staan ook een aantal nuttige links.
 
 


Website gericht op rouw en verliesverwerking voor jongeren: www.broertjezusje.com,

                    

Humanitas

Humanitas Utrecht, afdeling Steun bij Rouw, is van plan binnenkort weer te
starten met een lotgenotengroep voor (jong-)volwassenen die hun ouder(s) hebben
verloren.
Voor meer informatie kun je bellen naar Humanitas: 030-2524030. Spreek je
naam en telefoonnummer in, dan bellen wij je terug. Je kunt ons ook e-mailen:
utrecht@humanitasmail.nl
De website van Humanitas Utrecht is: www.humanitasutrecht.nl

8 november 2007

Verwerk  

"Verwerk" heeft tot doel om met elkaar en voor elkaar een leidraad te vinden voor hen die met het proces van verliesverwerking te maken hebben. Dit kan betekenen dat er sprake is van een eigen verlies of vanuit een behoefte werkelijke steun te bieden aan een naaste die een dierbare verloren heeft.
Vanuit bovenstaand gegeven proberen wij op een zo breed mogelijk vlak hulp, advies en ondersteuning te geven. www.verwerk.nl

terug
Home

DOEN EN LATEN

Doen en Laten geeft workshops en individuele begeleiding aan volwassenen die op jonge leeftijd hun ouder(s) verloren. De dood van je vader en/of moeder in de periode dat je kind bent, tekent je verdriet scherper wanneer je ouder wordt. En dat is niet gemakkelijk, want ogenschijnlijk gaat het je allemaal goed. Werk, zelfstandig, sterk, klaar staand voor anderen. Wat zou je klagen? Wie heeft er weet van het stil verdriet om juist diegene(n) die zo veel te vroeg uit je leven is gegaan? Wat moet je er in hemelsnaam zelf nu ook mee? Het is al zo lang geleden, het verdriet moet vanzelf maar weg gaan…

En zo gaat het meestal niet.

In de workshop Het Hele Verhaal is plek om jouw verhaal van toen te vertellen, te horen van anderen, te ontdekken hoe het je staan in leven heeft gevormd en wat je kan helpen. Het verdriet krijgt eindelijk een plek.

De workshop is persoonlijk, met beide voeten op de grond, en zorgvuldig. Mensen die voor hun 23e jaar hun vader en/of moeder verloren kunnen deelnemen.

www.doenenlaten.com  

terug
Home

Startkabel.nl  dood

terug
Home